•         καλλιτεχνεσ που συνεργαστηκε ο λακησ χαλκιασ